Żyd Niemalowany w Warszawie. Stołeczni Żydzi i ich miasto na XIX-wiecznych drzeworytach sztorcowych

Dziewiętnastowieczne ryciny przedstawiające warszawskich Żydów i miejsca związane z ich działalnością, historią i kulturą można oglądać na tej wystawie. Autorami prac są najwybitniejsi polscy malarze i rysownicy epoki: Michał Elwiro Andriolli, Julian Fałat, Wojciech Gerson, Juliusz i Wojciech Kossak, Henryk i Ksawery Pillati, Alfred Wierusz-Kowalski, Stanisław Witkiewicz, najbardziej warszawski z warszawskich rysowników – Franciszek Kostrzewski oraz jedyny w tym gronie polski rysownik – Żyd czyli Edmund Perle.

print