Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich


24 stycznia – 7 maja 2023

Kuratorzy wystawy: dr Robert Heś, Jacek Witecki


Jednemu z najciekawszych i najcenniejszych zespołów zabytków, jaki przechowywany był do II wojny światowej we wrocławskich zbiorach muzealnych, poświęcona jest ta wystawa. Pokazane zostały zachowane dzieła z kolekcji złotniczej należącej do dawnych wrocławskich bractw strzeleckich.

Wystawa jest częścią projektu opracowania zabytkowej spuścizny wrocławskich organizacji strzeleckich, które w ciągu wieków istnienia zgromadziły obszerny zasób obiektów, przede wszystkim dzieł złotniczych. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty dawnej kolekcji, wśród których były dzieła wybitnych złotników wrocławskich takich jak Christian Mentzel starszy, Veit Koch, Joachim Hiller czy Hans Hocke, oraz norymberskich jak Hans Weber czy David Lauer. Okrucieństwo ostatniej wojny nie ominęło tego imponującego zbioru. O wielkości strat, jakich doświadczył, świadczy niewielka liczba pochodzących z niego obiektów, które zachowały się do czasów obecnych w zbiorach muzealnych.

Los cennych zawieszek, określanych też jako medaliony czy klejnoty, ufundowanych przez wrocławskich królów kurkowych, był nieznany aż do połowy lat 60. XX w., kiedy Muzeum Narodowe we Wrocławiu zakupiło do zbiorów pierwsze klejnoty od prywatnego oferenta. Okoliczności rozproszenia cennego zbioru nie zdołano niestety wyjaśnić.

Zwiedzający zobaczyć mogą m.in. wieniec z 1685 r. autorstwa Mentzla st., noszony na przedramieniu przez króla strzelców bractwa z Zwingeru, złocony puchar wykonany przez Kocha w 1604 r., a także słynny puchar ofiarowany przez cesarza Rudolfa II Habsburga w 1577 r. Prezentowane są również dary patrycjuszowskie oraz klejnoty upamiętniające „królów” wrocławskich strzelców i unikatowe monety wybijane z okazji zawodów strzeleckich.

Na wystawie pokazywane są dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Miejskiego Wrocławia.

W tym roku ukaże się również poświęcona temu tematowi publikacja pod redakcją dr. hab. Piotra Oszczanowskiego.

Realizacja: Sabin Kluszczyński

■ Wydarzenia towarzyszące ➸
■ Oprowadzanie dla Stowarzyszenia Przyjaciół MNWr ➸
■ Fotorelacja z konferencji prasowej ➸

■ Przygotowania do wystawy ➸
■ Wokół wystawy: kartki pocztowe z dawnych form drukarskich ➸
 

print