Wykład z cyklu OKIEM ANTROPOLOGA SPOTKANIA Z KULTURĄ

Organizatorzy
Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział we Wrocławiu
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
zapraszają na wykład z cyklu
OKIEM ANTROPOLOGA
SPOTKANIA Z KULTURĄ
Muzeum Etnograficzne
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
ul. R. Traugutta 111/113
26.06.2011 niedziela godz. 12.00
Marek Pawlak
„Transnarodowe migracje i nielegalni imigranci”
Migracje z pewnością stanowią dziś jeden z podstawowych i niezmiernie charakterystycznych aspektów współczesnego świata. Zjawisko to nie ogranicza się jednak tylko do samej mobilności. Migracje bowiem pociągają za sobą realne działania, które w ramach globalizacji prowadzą do powstawania paradoksów natury społecznej, kulturowej czy politycznej. Konsekwencją tego są więc problematyczne kwestie dotyczące współczesnego funkcjonowania ideologii etniczności, nacjonalizmu i kosmopolityzmu, kontekstu globalności i lokalności, czy też mówiąc ogólnie, relacji pomiędzy mniejszościami a większościami w ramach instytucji państwa narodowego. Interesujące więc będzie spojrzenie „okiem antropologa” na te aspekty polityki tożsamościowej migrantów i imigrantów, które nawiązują m.in. do „nielegalnego” („nieregularnego”) przekraczania granic, negocjowania i zmagania się imigrantów z ograniczeniami społeczno-kulturowymi oraz do konstruowania przez nich codzienności opartej na powiązaniach transnarodowych.
Marek Pawlak – antropolog, zajmuje się problematyką imigrantów, zjawiskiem migracji i globalizacji oraz współczesnymi formami ideologii nacjonalizmu i etniczności. Przygotowuje pracę doktorską na temat tożsamości narodowej polskich migrantów ekonomicznych w Norwegii.
WSTĘP WOLNY

print