Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności

21 maja 2021

Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day), obchodzony w maju, zapoczątkowany został w 2012 r. w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Tego dnia do działań włączają się instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami. W inicjatywie bierze również udział Muzeum Narodowe we Wrocławiu, które wraz ze swoimi Oddziałami na co dzień organizuje wydarzenia sprzyjające udostępnianiu bogatych zbiorów wszystkim zwiedzającym.

Tegoroczny Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności to świetna okazja, by podzielić się informacjami, w jaki sposób wrocławskie muzeum pomaga w odbiorze sztuki osobom z niepełnosprawnościami. W tym szczególnym dniu poprzez media społecznościowe zaprezentowane zostaną nagrania audiodeskryptywne oraz tłumaczenia na Polski Język Migowy, opisujące dzieła z wrocławskiej kolekcji.

Będzie również okazja do spotkania („na żywo” – po długiej przerwie) ze stałymi odbiorcami muzealnych działań – podopiecznymi z Fundacji Szansa dla Niewidomych. Dla nich zorganizowany zostanie „Spacer ponad oddziałami”. Uczestnicy będą mogli „kontemplować ciszę” w zakamarkach Muzeum Etnograficznego, następnie dadzą się poruszyć rzeźbom w parku sąsiadującym z Muzeum Narodowym, aby ostatecznie móc wsłuchać się w opowieści kryjące się w pracach Magdaleny Abakanowicz – prezentowanych w parku rzeźb przy Pawilonie Czterech Kopuł.

„Spacer ponad oddziałami” to wspólna przechadzka między trzema oddziałam Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Spotkanie rozpocznie się przy Muzeum Etnograficznym, gdzie uczestnicy posłuchają opowieści Marty Derejczyk o dawnym letnim pałacu biskupów wrocławskich na Przedmieściu Oławskim. Dowiedzą się, jaka jest historia budynku, zaznajomią z audiosferą tej przestrzeni oraz jej przemianami na przestrzeni dziejów. Następnie udadzą się pod Muzeum Narodowe, gdzie na uczestników czekać będzie Barbara Przerwa, edukatorka zajmująca się m.in. tańcem intuicyjnym. W okalającym Muzeum parku zebrani wysłuchają miniwykładu o znajdujących się tam rzeźbach, w części warsztatowej zaś spróbują zatańczyć własne emocje. Ostatni przystanek zaplanowany został w parku rzeźb przy Pawilonie Czterech Kopuł. W trakcie tego spotkania uczestnicy bliżej poznają rycerzy Króla Artura, czyli rzeźby autorstwa Magdaleny Abakanowicz.

Spacer o godz. 11:00
Pałac na Przedmieściu Oławskim (oprowadzanie z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących z Fundacji Szansa dla Niewidomych). Spotkanie odbędzie się na terenie zielonym przylegającym do muzeum.
Plenerowa opowieść o obecnej siedzibie Muzeum Etnograficznego – dawnym letnim pałacu biskupów wrocławskich, który w swojej historii pełnił też między innymi funkcję przetwórni cykorii, Urzędu Stanu Cywilnego i Domu Aktora.

Spacer o godz. 13:00
Dotyk i ruch (oprowadzanie z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących z Fundacji Szansa dla Niewidomych). Spotkanie w parku otaczającym Muzeum Narodowe we Wrocławiu.
Zimny metal, twardy kamień, a jednak ukryte jest tam życie. Piękna dłoń, zgięte kolano, fałdy szat. Uczestnicy wspólnie z prowadzącą, Barbarą Przerwą, przyjrzą się rzeźbom przed siedzibą Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a także zwrócą szczególną uwagę na zatrzymany w nich ruch, który spróbują odnaleźć również we własnych ciałach. Warsztaty zakończy spotkanie z niezwykłą rzeźbą upadłego anioła, dla którego warto „wytańczyć skrzydła”.

Spacer o godz. 14:30
Pawilon Czterech Kopuł (oprowadzanie z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących z Fundacji Szansa dla Niewidomych). Spotkanie w parku rzeźb.
Wrocławskie Tereny Wystawowe kryją w sobie historię wielkiej wystawy, zorganizowanej w 1913 roku z okazji setnej rocznicy pokonania wojsk napoleońskich w bitwie pod Lipskiem, a także opowieści o pracach Magdaleny Abakanowicz czy tajemnice dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych.


Dostępność w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Oddziałach

Muzeum Narodowe we Wrocławiu realizuje działania na rzecz poszerzenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Posiada etatowego koordynatora dostępności, realizuje formy dostępności zarówno w sferze informacyjnej, cyfrowej, jak również architektonicznej. Sam budynek Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest dostosowany do osób poruszających się na wózku, znajduje się w nim specjalna pochylnia, podnośniki oraz winda. Na części wystaw znajdują się specjalnie linie prowadzące, zamontowane z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku. Na wystawie „Cudo-Twórcy” znajdują się również tyflografiki przedstawiające najważniejsze prace prezentowane w tej przestrzeni.

Muzeum Etnograficzne może poszczycić się nagrodą w konkursie IDOL 2019. Jest to konkurs organizowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych, zgłaszane są w nim instytucje przyjazne dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Pawilon Czterech Kopuł jest również laureatem konkursu IDOL, współpracuje ponadto z Fundacją PROCURO, co pozwala na coroczną prezentację prac plastycznych podopiecznych tejże fundacji na wystawie czasowej. Spośród oddziałów wrocławskiego Muzeum Narodowego jest najlepiej dostosowanym architektonicznie obiektem do przyjmowania osób z niepełnosprawnościami. W przestrzeni muzeum znajdują się linie prowadzące, punkty uwagi, przewodniki z audiodeskrypcją oraz tyflografiki dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

We wszystkich oddziałach dostępne są windy, które umożliwiają osobom korzystającym z wózków przemieszczanie się po całej powierzchni muzeum. W każdym oddziale prowadzone są cykliczne warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Działy edukacji w każdym z oddziałów regularnie współpracują ze szkołami specjalnymi oraz z klasami integracyjnymi, organizując warsztaty ruchowe, plastyczne oraz lekcje muzealne.

Muzeum podejmuje działania projektowe, które mają na celu zwiększenie jego dostępności poprzez poszerzenie zasobów audiodeskrypcji dzieł prezentowanych na wystawach stałych. Planuje stworzenie kolejnych tyflografik oraz montaż urządzeń dla Głuchych. Oddziały posiadają dostępny za darmo przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu ➸ Strona internetowa mnwr.pl spełnia wymogi dostępności, ponadto w publikowanych w mediach społecznościowych filmach zamieszczane są napisy, zdjęciom zaś towarzyszą opisy ich zawartości.

Aktualności – spotkania i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami ➸
Audiodeskrypcja dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu ➸
Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności w Muzeum Narodowym we Wrocławiu ➸

 

print