Średniowieczne witraże z Grodźca w konserwacji

Odbyła się konserwacja niezwykle cennych średniowiecznych kwater witrażowych pochodzących z Grodźca koło Złotoryi. Zabytki przekazane zostały do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu w 1966 r. przez Głównego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Przez wiele lat czekały na konserwację.

print