Słuchaj Przedmieścia!

23 czerwca – 8 września 2018

Kuratorka wystawy:
Marta Derejczyk

Muzeum Etnograficzne od roku 2016 realizuje projekt „Słuchaj Przedmieścia!”, którego celem jest stworzenie archiwum historii mówionych mieszkańców wrocławskiego Przedmieścia Oławskiego.

W badania terenowe i zbieranie wspomnień zaangażowali się również pracownicy i uczniowie znajdującego się w sąsiedztwie muzeum Liceum Ogólnokształcącego nr 4 we Wrocławiu: Małgorzata Skwarek-Smereka, Kamila Dudek, Asia Jakubczyk, Daria Prask, Ania Babicka, Piotrek Majchrzak, Wojtek Sadowski, Przemek Olejnik i Julka Barańczyk, Patrycja Kuczyńska i Łukasz Andrzejkowicz.

Kilkanaście osób, z którymi spotkali się młodzi badacze i archiwiści, opowiedziało o swoich historiach rodzinnych, własnych wspomnieniach z najmłodszych lat oraz związkach z Przedmieściem Oławskim, zwanym przez lata wrocławskim Trójkątem Bermudzkim.

Wystawa prezentuje archiwum po raz pierwszy jako otwarty do dalszej rozbudowy zbiór, w którym również później zdeponować będzie można własną historię lub rodzinną pamiątkę w formie cyfrowej kopii. Fragmenty wspomnień mieszkańców Przedmieścia Oławskiego dotyczące ich miejsca pochodzenia, okoliczności przybycia do Wrocławia oraz lat powojennych prezentowane są w postaci nagrań audio, które odsłuchać można na wystawie.

Prezentację uzupełniają wydruki fotografii z prywatnych archiwów.

W jaki sposób można przekazać do archiwum własne wspomnienia?
Należy skontaktować się z Muzeum Etnograficznym. Pracownicy chętnie się spotkają i wysłuchają również Waszych opowieści: tel. 71 344 33 13, e-mail: muzeum@muzeumetnograficzne.pl

print