Regulamin zwiedzania Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z Oddziałami

I. Informacje ogólne

 1. Zwiedzanie odbywa się w godzinach:
  Muzeum Narodowe we Wrocławiu ➸
  Panorama Racławicka ➸
  Muzeum Etnograficzne ➸
  Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej ➸
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych, punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu w zakładce Wizyta (Bilety | informacje praktyczne) ➸
 3. Ceny biletów wstępu do Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów oraz przysługujące ulgi określa zarządzenie Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 5. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu.
 6. W budynku Muzeum oraz na terenach wokół budynku działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Administratorem danych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie internetowej mnwr.pl w zakładce Polityka prywatności ➸
 7. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
 8. Kasy kończą sprzedaż biletów 30 minut przed zamknięciem sal wystawowych.
 9. Bilet wstępu zakupiony do Panoramy Racławickiej upoważnia do jednorazowego zwiedzania wystaw stałych w Muzeum Narodowym, Pawilonie Czterech Kopuł i Muzeum Etnograficznym w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu biletu do Muzeum „Panorama Racławicka”. Bilet wstępu zakupiony do pozostałych Oddziałów Muzeum Narodowego upoważnia do nieodpłatnego obejrzenia prezentacji multimedialnych w Małej Rotundzie Muzeum „Panorama Racławicka”.
 10. Dni bezpłatnego wstępu na wystawy stałe w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach:
  — Muzeum Narodowe i Muzeum Etnograficzne – sobota,
  — Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej – wtorek.
 11. Dni bezpłatnego wstępu nie dotyczą wystaw czasowych.

II. Przepisy porządkowe

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
 2. Osoby wchodzące do Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
 3. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zawinione uszkodzenie lub zniszczenie mienia muzealnego.
 4. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 5. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – będą poproszone o opuszczenie budynku Muzeum.
 6. Przed wejściem na ekspozycję duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią obowiązkowo należy pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych, z których korzystanie jest bezpłatne.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
 8. Rowery należy pozostawić w stojakach przed budynkiem na własną odpowiedzialność.
 9. Podczas zwiedzania sal ekspozycyjnych obowiązuje ruch pieszy (nie dotyczy osób niepełnosprawnych oraz opiekunów z dzieckiem w wózku).
 10. Zezwala się fotografować i filmować wyłącznie bez użycia lampy błyskowej i statywu, jedynie do celów prywatnych pamiątkowych. Wykonywanie profesjonalnych oraz nieamatorskich fotografii określają odrębne przepisy. Fotografowanie i filmowanie na terenie Muzeum nie może zakłócać ruchu turystycznego ani przeszkadzać innym zwiedzającym.
 11. Prosimy o nierozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.
 12. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie budynku Muzeum do obowiązującej godziny zamknięcia.

III. Na terenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów obowiązują następujące zakazy:

 1. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 3. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
 4. siadania na meblach zabytkowych,
 5. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
 6. jedzenia i picia w salach ekspozycyjnych,
 7. palenia tytoniu i e-papierosów oraz używania otwartego ognia na terenie całego obiektu
  muzealnego,
 8. hałaśliwego zachowania się, biegania i ślizgania po posadzkach, poruszania się w sposób inny niż na piechotę (nie dotyczy osób niepełnosprawnych oraz opiekunów z dzieckiem w wózku),
 9. fotografowania i filmowania z użyciem lampy błyskowej i statywu, dodatkowego oświetlenia oraz innych akcesoriów wykorzystywanych do nieamatorskiego fotografowania i filmowania.

IV. Zgody Dyrekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu wymaga:

 1. prowadzenie działalności artystycznej gospodarczej (w tym akwizycji) i in.,
 2. organizowanie akcji reklamowych, społecznych i in.,
 3. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum w celach innych niż niekomercyjny użytek osobisty.

 

print