Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”

Cel projektu

Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” zakłada zachowanie i efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przywrócenie funkcji wystawienniczych Pawilonu Czterech Kopuł.

Opis projektu

W wyniku przebudowy, która powinna zakończyć się w 2015 r., Muzeum zyska około 6,5 tys. m2 powierzchni wystawienniczej. Wewnętrzny dziedziniec zostanie przykryty przeszklonym dachem, co pozwoli na uzyskanie dodatkowego, całorocznego miejsca wystawienniczego. W wyremontowanym obiekcie prezentowana będzie kolekcja polskiej sztuki współczesnej, między innymi prace Witkacego, Tadeusza Makowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora, Katarzyny Kozyry i Magdaleny Abakanowicz. W sąsiadującym z pawilonem parku stworzona ma być plenerowa galeria rzeźby. Wewnątrz oprócz ekspozycji stałej prezentowane będą wystawy czasowe, a na dziedzińcu będą mogły być organizowane m.in. koncerty i przedstawienia teatralne.

Finansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie numer POIS.11.01.00-00-067/13.00 z dnia 28.03.2013 r. wraz z Aneksem numer POIS.11.01.00-00.067/13-01 z dnia 22.12.2014 i Aneksem numer POIS.11.01.00-00-067/13-02 z dnia 12.08.2015

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 84 295 302,30 PLN w tym:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 52 814 699,81 PLN
  • wkład budżetu Województwa Dolnośląskiego: 30 874 974,99 PLN
  • wkład własny Beneficjenta: 605 627,50 PLN

Terminy realizacji projektu

Rozpoczęcie prac budowlanych – 2013 r.
Zakończenie projektu – 2015 r.

Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zarządzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pokrycie wkładu własnego).

Podpisanie umowy o dofinansowaniu rewaloryzacji i przebudowy Pawilonu Czterech Kopuł

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Mariusz Hermansdorfer w dniu 28 marca 2013 r. podpisali umowę o dofinansowaniu rewaloryzacji i przebudowy Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze. W wyniku umowy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje wrocławskiemu Muzeum Narodowemu 50 milionów dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki niezbędne do remontu zabytku – prawie 29 milionów (28 749 845 zł) pochodzić będą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W sumie koszt remontu wyniesie 79 milionów złotych.

Dla mnie jest to wyjątkowy, bardzo szczęśliwy dzień – powiedział Mariusz Hermansdorfer dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu – 40 lat temu, jeszcze nie będąc dyrektorem tego muzeum, namawiałem ówczesnego szefa byśmy starali się o pozyskanie pawilonu na cele wystawiennicze. Na spełnienie tego marzenia musiałem czekać bardzo długo – dopiero dzięki inicjatywie ministra Bogdana Zdrojewskiego obiekt został przyznany Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. Dziś następuje finał długotrwałych starań. Mam nadzieję, że Pawilon zostanie zagospodarowany zgodnie z ustalonym planem. Dziękuję za tę możliwość.

Zdaniem Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ta umowa należała do jednych z trudniejszych. Składają się na nią źródła finansowe, które pochodzą z oszczędności na innych inwestycjach, różnicy pomiędzy kursem euro i złotówki oraz środki, które wcześniej zostały zarezerwowane na to zadanie w mniejszej kwocie” – powiedział minister Bogdan Zdrojewski. Jego zdaniem, remont Pawilonu Czterech Kopuł należy do trudnych przedsięwzięć. „To obiekt zabytkowy, mocno zaniedbany, a przy tym niezwykle cenny, bo wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO”.

Chciałem pogratulować panu dyrektorowi konsekwencji, uporu i skuteczności, a panu ministrowi, że przywrócił mi wiarę w siłę obietnic” – powiedział obecny na uroczystości Rafał Jurkowlaniec marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Remont Pawilonu Czterech Kopuł powinien rozpocząć się w połowie kwietnia, najpierw nastąpi oczyszczanie terenu i wnętrza budynku i naprawa dachu, który przecieka. Jesienią powinien rozpocząć się właściwy remont, który będzie prowadzony pod nadzorem konserwatorskim. „Musimy zachować oryginalne zabytkowe okna, które będą odnawiane – wyjaśnia dyrektor Hermansdorfer – podziały wewnątrz będą ruchome, by ułatwić przesuwanie ścian na potrzeby różnych ekspozycji”.
Remont pawilonu Czterech Kopuł będzie prowadziła firma Budimex, która zdaniem dyrektora „ jest renomowaną firmą, która już sprawdziła się przy między innymi przy remoncie budynku dworca kolejowego we Wrocławiu”.
W wyniku remontu, który powinien zakończyć się w 2015 r., Muzeum zyska ponad 6 tys. m² powierzchni użytkowej. Wewnętrzny dziedziniec zostanie przykryty przeszklonym dachem, co pozwoli na uzyskanie dodatkowego, całorocznego miejsca wystawienniczego W wyremontowanym obiekcie prezentowana będzie kolekcja polskiej sztuki współczesnej, między innymi prace Witkacego, Tadeusza Makowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora, Katarzyny Kozyry i Magdaleny Abakanowicz. W sąsiadującym z pawilonem parku stworzona ma być plenerowa galeria rzeźby.
Pawilon Czterech Kopuł, zaprojektowany przez wybitnego architekta Hansa Poelziga i wybudowany w latach 1912-1913, jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół Hali Stulecia. Pierwotnie spełniał funkcję ekspozycyjna – w 1913 roku otwarto tam wystawę historyczną upamiętniającą 100 rocznicę zwycięstwa na Napoleonem. W 2006 roku, jako jeden z elementów terenów wystawowych przy Hali Stulecia, wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Informacje przygotowała:
Anna Kowalów – rzecznik prasowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Fundusze Unii Europejskiej

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Portalu Funduszy Europejskich
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Portalu Unii Europejskiej

Więcej informacji o projekcie ➸

print