Osamotnione państwo. Dlaczego Tybet utracił niepodległość

25.09.07 godz. 17 00 zapraszamy na wykład „”Osamotnione państwo. Dlaczego Tybet utracił niepodległość?”. Wykład wygłosi dr L. Kotas, który jest kontynuacją stałego cyklu prezentacji na temat kultury, tradycji i religii Tybetu”. WSTĘP Wolny

print