Oręż europejski w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

25 czerwca – 29 września 2013

Kurator: Jacek Witecki
Aranżacja wystawy: Edyta Białacka, Klaudia Maślej-Feluś

Jest to pierwsza całościowa prezentacja bogatej kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pokazanych zostało około 500 zabytków powstałych od wczesnego średniowiecza do końca XIX wieku m.in. hełm zbroi rycerskiej z XVI w., strzelba skałkowa z XVII wykonana w słynnych rusznikarniach  moskiewskiej Orużejnej Pałaty zapewne dla osoby z kręgów dworu carskiego oraz sztucer z XIX w., który został zdobyty przez wojska pruskie pod Waterloo z polowego powozu Napoleona I Bonaparte.

Obszerny zbiór zabytków dawnego uzbrojenia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu należy do najciekawszych w muzeach polskich. Będąc wypadkową działalności wielu pokoleń historyków, bronioznawców i kolekcjonerów z terenu Dolnego Śląska stanowi bogato ilustrowany wykład na temat dziejów tej szczegółnej dziedziny ludzkiej działalności, jaką jest wynalazczość i wytwórstwo środków walki i obrony. Jest też ważnym dokumentem obecności i roli oręża w historii Śląska, który w swojej historii znajdował się pod panowaniem różnych europejskich dynastii: Piastów, Luksemburgów, Habsburgów i Hohenzollernów i tym samym był areną wielu wojen, najazdów i przemarszów obcych armii.

Wernisaż, 24.06.2013

Turniejowa zbroja rycerska, pocz. XVII w

Strzelba (detal), 1 poł. XVII w.

print