OLGIERD TRUSZYŃSKI. PRZESTRZEŃ METAFIZYCZNA

od 24 kwietnia do 28 maja 2006

W ciągu pięćdziesięciu lat pracy Olgierd Truszyński rozwinął własną koncepcję rzeźby w przestrzeni, wykreował swój oryginalny styl oscylujący między figuracją a abstrakcją, intuicją a intelektem, powagą i ironią. Zasadniczym tematem mej rzeźby jesteśmy my, ludzie i nasze uwarunkowania. Poprzez formę ciała ludzkiego, zresztą niekoniecznie opisową, formę, która staje się znakiem-symbolem, chcę przekazać syntezę mego odczucia świata. Chcę powiedzieć: „taki jestem”, ale i „tacy jesteście” – mówi artysta.
 
Na zorganizowaną w ramach cyklu „Artyści i mecenasi Muzeum Narodowemu we Wrocławiu” wystawę składa się siedemnaście rzeźb (z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku), które artysta ofiarował, powiększając tym samym bogatą już kolekcję muzealną swoich prac.

print