Ogień

13.05, g. 12:00

Warsztaty ruchowe Moniki Ćmy w ramach cyklu „Dotknij Muzeum” dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Energia wydobywa się ze szczeliny w obrazie Aleksandra Kobzdeja. Pulsuje i przełamuje płaszczyzny koloru. Ogień jako żywioł działa dynamicznie, zdecydowanie, nie lubi ciszy i lenistwa. Te jakości towarzyszyć nam będą w najdzikszej części warsztatu. Sprawdzimy, czy nasz własny głos pomaga nam w ruchu i czy potrafi wyzwolić w nas kreatywny ogień.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł, wstęp z biletem w cenie 3 zł, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: tel. 71 712 71 81 lub edukacja.pawilon@mnwr.pl. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Audiodeskrypcja dzieł z kolekcji MNWr ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print