Obrzędy wiosenne z udziałem zwierząt w dawnej wsi polskiej – wykład – Natalia Zacharek (Uniwersytet Wrocławski).

Zapraszamy 04.06.2016 r. (sobota) godz. 15.00 na wykład w Muzeum Etnograficznym.
Natalia Zacharek – doktorantka I roku Stacjonarnych Studiów Nauk o Kulturze UWr. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na statusie zwierząt na wsi polskiej do początku XX wieku, historii religii, medycynie ludowej Meksyku oraz analizie substancji psychoaktywnych w kulturze.
Wstęp wolny

print