Nabytki 2023 w Pawilonie Czterech Kopuł

Ewa Partum, Leon Podsiadły i Jerzy Kosałka to uznani artyści, których prace w 2023 roku zostały zakupione do zbiorów sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Rozbudowa muzealnej kolekcji po raz kolejny była możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt „Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu” jest realizowany w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowo zakupione dzieła prezentowane są w przestrzeni wystawy stałej „Kolekcja sztuki polskiej II poł. XX i XXI wieku”.

Ewa Partum (ur. 1945)

Polska artystka, prekursorka sztuki feministycznej, konceptualnej i krytycznej, zajmuje się głównie perfomansem, fotografią, filmem awangardowym i poezją oraz interwencjami w przestrzeni publicznej. Jej twórczość charakteryzuje się krytycznym spojrzeniem, wnikliwą ironią oraz cielesną wrażliwością.

Do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł trafiła praca Dama z łasiczką (1986), w której na wizerunku ciała artystki odbitym w lustrze nawarstwiają się rysunki słynnego dzieła renesansowego mistrza. W swoistym hołdzie dla Leonarda da Vinci Partum konfrontuje swoje ciało z jednym z najbardziej znanych europejskich obrazów, wprowadzając jednocześnie wymiar autobiograficzny, gdyż odwołuje się do swoich działań artystycznych z czasów nastoletnich. To wielopoziomowy dialog – między dwoma dziełami, lustrzanym odbiciem i własną historią.

Leon Podsiadły (1932–2020)

Jeden z najważniejszych rzeźbiarzy w najnowszej artystycznej historii Wrocławia. Absolwent wrocławskiej PWSSP i wieloletni dziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby na macierzystej uczelni. Autor wielu pomników publicznych, rzeźb plenerowych oraz sepulkralnych w przestrzeni Wrocławia. Ważnym epizodem w jego karierze artystycznej był wyjazd do Konakry (Gwinea) w latach 60. XX w., gdzie uczestniczył w zakładaniu lokalnej uczelni artystycznej. Doświadczenie życia w Afryce oraz bliski kontakt z jej mieszkańcami wywarły silny wpływ na artystyczną postawę Podsiadłego.

Rzeźba Leona Podsiadłego Niger (2012), która trafiła do zbiorów sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, to realizacja w której bardzo wyraźnie widać nawiązania do tradycji i estetyki afrykańskiego rzemiosła. Wątki te są cechą wyróżniającą prace Podsiadłego spośród innych artystów związanych z Wrocławiem, a dodatkowo przyczyniają się do traktowania jego sztuki jako zjawiska osobnego i niemożliwego do sklasyfikowania według obowiązujących wzorców.

Jerzy Kosałka (ur. 1955)

Twórca multimedialny, członek Grupy Luxus, uznanej przez krytyków za jedno z najważniejszych zjawisk artystycznych w Polsce doby transformacji. Od początku drogi twórczej był zaangażowany w rozwój kultury niezależnej, co czyni go istotnym przedstawicielem pokolenia artystów kontestacyjnych, aktywnych przed 1989 rokiem. Jego sztuka przepełniona jest poczuciem humoru, autoironią i świetnym wyczuciem języka współczesności.

Zakupiona przez Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej praca Pomnik (1993) jest jedną z najważniejszych i najlepiej rozpoznanych prac z okresu, kiedy Kosałka – absolwent malarstwa i przez kilka lat asystent we wrocławskiej PWSSP – przekierował swoje zainteresowania na obiekty przestrzenne i sztukę akcji. Pomnik jest swoistą deklaracją porzucenia malarstwa wynikającą z przekonania o wyczerpaniu się tradycyjnych środków wyrazu. Jednocześnie jest to realizacja, która na stałe wpisała się w kanon wrocławskiej sztuki lat 90. XX w., nosząc dziś status formy ilustratywnej nie tylko dla dorobku artysty, ale i czasów, w jakich powstała.


 
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup prac dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej 2023.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest instytucją kultury prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

■ Aktualności i fotorelacje ➸

 

print