Muzeum Etnograficzne

Muzeum Etnograficzne – jedyna placówka o takim profilu na Dolnym Śląsku – prowadzi intensywne prace naukowe i dokumentacyjne związane z kulturą przedwojenną i powojenną regionu. W swoich zbiorach Muzeum zgromadziło zabytki z zakresu kultury materialnej, sztuki, tkanin i strojów oraz folkloru; w tym unikatowe kolekcje malowanych mebli, malarstwa na szkle, rzeźby, grafiki dewocyjnej, czepców, form piernikarskich i uli figuralnych. Muzeum dokumentuje także kulturę tych grup ludności, które nie są reprezentowane w innych muzeach polskich lub tylko w nielicznych: reemigrantów z Jugosławii i Bukowiny rumuńskiej, osadników z dawnych Kresów – Lwowskiego, Tarnopolskiego, Stanisławowskiego, Polesia i Wileńszczyzny. W oparciu o współpracę z innymi muzeami cyklicznie prezentuje kulturę innych regionów Polski, krajów europejskich oraz pozaeuropejskich społeczeństw plemiennych.

print