Lubiąż Willmanna

26 września 2021 mija 391. rocznica urodzin Michaela Willmanna. Muzeum Narodowe we Wrocławiu od lat powtarza, że dla niego rok bez tego artysty, to rok stracony.

Konsekwentnie zabiegamy o to, aby przypominać i promować tego najwybitniejszego artystę śląskiego. A przy tym także przy każdej nadarzającej się okazji zwracać uwagę na miejsce mu szczególnie bliskie – dawny klasztor oo. cystersów w Lubiążu.

Przepojeni troską o ten wyjątkowy zabytek, nekropolię Piastów i arcydzieło sztuki baroku, powtarzamy, że naszym marzeniem, ale też i celem jest stworzenie tam muzeum, w którym godnie upamiętniony zostanie Michael Willmann. Artysta, który w Lubiążu tworzył przez blisko 50 lat, gdzie powstawały jego najcenniejsze dzieła malarskie i gdzie został pochowany.

Chociaż kilka dni temu mieliśmy wyjątkową okazję cieszyć się ponownie Willmannem z okazji przyznanej Muzeum Narodowemu we Wrocławiu jakże prestiżowej nagrody ➸ w konkursie na wydarzenie muzealne roku „Sybilla 2020” za wystawę „Willmann. Opus magnum”, to nie zaspakaja to naszych apetytów.

Jeszcze w tym roku, pod koniec listopada, planujemy wyjątkowe wydarzenie w Lubiążu. Chcąc zachować pewną aurę tajemniczości, zabiegając o to, aby pozostało to niespodzianką – dzisiaj, w urodziny Willmanna o tym Państwa informujemy i już na to wydarzenie bardzo serdecznie zapraszamy.

Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu

#zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print