Kultura medyczna islamu

Jaki wpływ na rozwój medycyny mieli uczeni arabscy, kto pierwszy zastosował matematykę w celu odmierzania dawek leków i co się kryje pod terminem „czarny islam” – odpowiedzi na te pytania można będzie znaleźć na tej wystawie. Wśród 100 prezentowanych eksponatów znajdą się amulety, reprodukcje średniowiecznych rycin, fotografie i naczynia farmaceutyczne.
Na wystawie można będzie zobaczyć m.in. przywiezione ze Stambułu reprodukcje średniowiecznych miniatur tureckich, które przedstawiają wnętrza muzułmańskich aptek, prezentują zabiegi medyczne stosowane przez lekarzy i farmaceutów arabskich w tamtych czasach (cesarskie cięcie czy upuszczanie krwi), jak również ówczesny stan wiedzy na temat budowy ludzkiego ciała.
Celem organizatorów jest pokazanie wzajemnych wpływów medycyny arabskiej i europejskiej. Lekarze arabscy chętnie korzystali z dzieł swoich greckich poprzedników, Hipokratesa i Galena, kontynuując i rozwijając ich prace. Arabskie tłumaczenia greckich i rzymskich traktatów były potem w Europie przekładane na łacinę i w ten sposób wiedza ta kształtowała zachodnie nauki o leku i leczeniu.
Na wystawie można będzie zobaczyć zbiór amuletów ochronnych z obszaru Sudanu – składają się one najczęściej z inskrypcji zapisanych na pergaminie lub papierze zawiniętych w opakowania ze zwierzęcej skóry. Wystawie towarzyszyć będzie konferencja naukowa pod takim samym tytułem, która odbędzie się 11 -12 grudnia 2012 r. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu.

print