KOLEKCJA

wystawa Kamili Szejnoch i Krzysztofa Żwirblisa zorganizowana w ramach projektu „Wrocław – wejście od podwórza” będącego częścią sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Ekspozycja złożona z przedmiotów wypożyczonych od mieszkańców oraz właścicieli pobliskiej apteki, kwiaciarni i cukierni jest wyborem gromadzonych specjalnie lub mimo woli archiwaliów, pamiątek, fotografii rodzinnych oraz efektów własnych kreatywnych zachowań.
Wystawa jest próbą wymiany między Muzeum i okolicą, ale też zabawą kulturą materialną przeszłości i tą współczesną. Jest też próbą pokazania publicznie treści prywatnych

print