Kierownik Muzeum Etnograficznego Elżbieta Berendt odznaczona Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

11 maja 2019

Na uroczystości jubileuszu 65-lecia działalności Muzeum Etnograficznego jako Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu Elżbieta Berendt, kierownik Muzeum Etnograficznego, uhonorowana została Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie wręczył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Za długoletnią pracę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Oddziałach Złoty Medal Zasługi otrzymali także: Elżbieta Baluch, Joanna Oleniewska, Maria Piotrowska, Wanda Poczachowska, Krzysztof Kowalski i Piotr Ziółek.

Wydarzeniu towarzyszyła premiera publikacji „Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska” ➸ oraz koncert Kapeli Maliszów.

Fot. Wojciech Rogowicz

Elżbieta Berendt funkcję kierownika Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu pełni od 1994 roku. Jest także Członkiną Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego. W latach 2016–2018 uczestniczyła ponadto w pracach Rady Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Od wielu lat należy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Specjalizuje się w problematyce sztuki ludowej i tożsamości kulturowej, jest niestrudzoną popularyzatorką problematyki kultury ludowej i jej regionalnego zróżnicowania, w tym zwłaszcza przeobrażeń pojęcia „lokalności”.

Autorka licznych publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz katalogów wystaw. Przygotowała samodzielnie 16 wystaw czasowych, współorganizowała 8, w tym 2 poza granicami kraju.

Elżbieta Berendt w latach 1995 i 2005 otrzymała Nagrodę Marszałka za dokonania z zakresu muzealnictwa W 2017 r. odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2013 r. wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Muzeum Etnograficzne zorganizowało pod Jej kierunkiem ponad 200 wystaw czasowych, w tym 6 nagrodzonych lub wyróżnionych w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku organizowanym przez MKiDN (m.in. główną nagrodę Sybilla w kategorii wystaw etnograficznych Muzeum otrzymało w latach 2000, 2001 i 2005).

W 1997 r. Muzeum Etnograficzne zostało uhonorowane wyróżnieniem i medalem w VII edycji dorocznego ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera, w 2011 r. otrzymało Nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla Kultury Ludowej, a w 2018 r. uhonorowano je Laurem Wrocławia.

 

print