Intrygująca średniowieczna płaskorzeźba księcia

Ta średniowieczna płaskorzeźba przygotowywana jest obecnie do wypożyczenia przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze na planowaną na grudzień wystawę „W cieniu Gór Olbrzymich. Średniowiecze”.

Zabytek ten bez wątpienia uznać można za jeden z bardziej intrygujących obiektów w kolekcji sztuki średniowiecznej Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Fot. Anna Kowalów

Płaskorzeźba powstała na początku XVI w., pochodzi najpewniej z zamku Chojnik, będącego od 2. poł. XIV w. własnością hrabiów von Schaffgotsch. Choć widoczne już na pierwszy rzut oka liczne przemalowania dziś uznać należy za negatywnie wpływające na wygląd zabytku, nie można zaprzeczyć, że stanowią one dowód wyjątkowego znaczenia i bogatej historii.
Historii, która skrzętnie odnotowana została… na odwrociu płaskorzeźby. Na „plecach” księcia zobaczyć można daty upamiętniające kolejne renowacje, którym rzeźba ta była poddawana. Najstarsza z nich przeprowadzona została w 1621 roku!

Mimo iż do dziś nie ma pewności, kogo przedstawia ta XVI-wieczna rzeźba, ani jaką pierwotnie funkcję pełniła, nie ulega wątpliwości, że dla swoich właścicieli musiała mieć szczególną wartość.

■ #zoom_na_muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸

 

print