„Galeria mody”
[wystawa czasowa/parter]


1 czerwca – 12 września 2021

Kuratorka wystawy: Małgorzata Możdżyńska-Nawotka
we współpracy z Markiem Pierzchałą


Ubiór pojawia się we wszystkich odmianach i tradycjach malarstwa figuralnego, zajmując niekiedy więcej niż połowę powierzchni obrazu. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, co strój wnosi do malarstwa, a jest to udział dwojaki.

Z jednej strony tkanina – jej kolor, wzór, faktura, sposób układania się – a także krój i zdobienia ubioru stanowią element plastyczny kompozycji, wpływając na rozwiązania formalne i ekspresję artystyczną dzieła. Jednocześnie strój przedstawionych postaci komunikuje wielorakie przesłania: symboliczne, ceremonialne, społeczne, psychologiczne, religijne, erotyczne, technologiczne, polityczne, ekologiczne, międzykulturowe. Tym związkom mody i sztuki poświęcona jest wystawa „Galeria mody”.

W odniesieniu do wystawy w salach czasowych przyjęty został klucz kolorystyczny, poświęcając kolejne sale poszczególnym barwom. To podejście pozwala na nieoczekiwane „spotkania” obrazów, ubiorów, tkanin i akcesoriów mody z okresu od średniowiecza do czasów współczesnych, odsłaniające zarówno wątki „długiego trwania”, jak i oddziaływanie aktualnej, zmiennej mody oraz kształtujących ją czynników.

Rozległe, bieżące i nie do końca przewidywalne przyszłe skutki wydarzeń ostatnich miesięcy dotyczą także naszych zachowań i preferencji w dziedzinie ubioru i w ogóle kształtowania wyglądu, jak również podstaw funkcjonowania przemysłu modowego. Wystawa zachęca do refleksji nad różnorakimi mechanizmami kształtującymi ten obszar historycznie i współcześnie.

Wystawie towarzyszy najnowsza publikacja autorstwa kuratorki wystawy Pozór kostiumu. Jest to praca poświęcona wizualnej historii mody w Polsce od XVIII do pocz. XX w., związkom mody i malarstwa oraz znaczeniom komunikowanym przez strój w sztuce i życiu codziennym.

↡ Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Realizacja: Barbara Przerwa i Paulina Handtke

■ Wydarzenia towarzyszące ➸
■ „Kulturalnie pytam” – Joanna Mielewczyk rozmawia z dr Małgorzatą Możdżyńską ➸
■ Oprowadzanie dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół MNWr ➸
■ Magdalena Talik z wroclaw.pl poleca ➸
■ Konferencja prasowa ➸
■ Przygotowania do wystawy ➸

 

print