Friday at five / W piątek o piątej

8.03, g. 17:00

Guided tour in English through the exhibition „The Kraków Group 1932–1937” /
Oprowadzenie po wystawie „Grupa Krakowska 1932–1937” w języku angielskim

Entry with the ticket for temporary exhibition / Wstęp z biletem na wystawę czasową

print