Publishing Department

RSS

Contact ➸
Collection catalogues ➸
Guidebooks ➸
Other publications➸
Publications for children ➸


 
The history of publishing at the National Museum in Wrocław can be traced back to the very first years of the Museum’s existence. Already in 1950 the then Muzeum Śląskie (which opened to the public in July 1948 as the State Museum in Wrocław) established its Publishing Section, later part of the Academic and Educational Department and the Department of Exhibitions and Publications. An independent publishing unit employing a small team of editorial staff was created in 1999, when Hanna Wrabec was appointed Head of the Publishing Department and continued in this position up to 2013.

The publishing output of the Museum includes a variety of scientific, popular science, educational and informative publications. The first museum guide was published in 1950, written by Józef Piątek and Wojciech Gluziński under the title Stary Ratusz we Wrocławiu [The Old Town Hall in Wrocław]. In 1959 the Museum commenced publishing periodicals such as ”Roczniki Sztuki Śląskiej” (the Annals of Silesian Art, still in print), “Silesia Antiqua” (from 1962, a journal of the Archeological Museum – currently a branch of the Municipal Museum of Wrocław), and in 1961 the Annals of Silesian Ethnography, “Roczniki Etnografii Śląskiej”, (discontinued in 1982).

In 1967 a Museum publication entitled Malarstwo polskie [Polish Painting] prepared by Alicja Bajdor and Piotr Łukaszewicz, was published, the first in the widely acclaimed and prestigious series “Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu”. Up to 2018 the series numbered over 50 titles, of which many were the prize-winners in the popular competition the Sybilla Museum Event of the Year [Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla] in the category of the academic and multi-media publications and events, among them: Sztuka polska XX wieku, science ed. Mariusz Hermansdorfer (Sybilla 2000 – 1st prize); Ikonografia Wrocławia, vol. 1–2, science ed. Piotr Łukaszewicz, eds. Ewa Halawa, Magdalena Szafkowska and Krystyna Bartnik, vol. 3 ed. Zofia Bandurska (Sybilla 2008 – 1st prize); Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1947–2007 [chronicle of the jubilee], science ed. Mariusz Hermansdorfer, by Robert Heś, Małgorzata Korżel-Kraśna (Sybilla 2008 – 2nd prize); Ikonografia Dolnego Śląska. Pocztówki, vol. 1–2, science ed. Robert Heś, eds. Zofia Bandurska, Robert Heś, Przemysław Kulesza (Sybilla 2011 – 1st prize); three publications dedicated to the collection of European paintings 15th-20th cent. (Sybilla 2012 – 1st prize): Beata Lejman, Malarstwo Europy Środkowej XVI–XVIII w., Piotr Łukaszewicz, Malarstwo niemieckie od klasycyzmu do symbolizmu, Bożena Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa krajów romańskich.

The Museum’s publlications also won prizes and awards for the book design at the Wrocław Academic and Science Book Fair in 1999 and 2000 (Ubiory kobiece 1840–1939 by Barbara Sowiny and Małgorzata Możdżyńska-Nawotka; Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat rzemiosła na Śląsku, ed. Maria Starzewska) and in the competition “The Most Beautiful Book of 1999” organized by the Polish Association of Book Publishers (Mariusz, Hermansdorfer, Między ekspresją a metaforą).
Apart from the specialist academic publications related to history of art and museology, the Museum also publishes popular science and information works aimed both at the adults and children visiting the Museum exhibitions.

Contact:

wydawnictwo@mnwr.pl

Head of Publishing Department
Bogusława Idzik-Ćwikowska
boguslawa.idzik@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 int. 256

Team
Urszula Bednarz
urszula.bednarz@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 int. 316

Paulina Handtke
paulina.handtke@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 int. 303

Izabela Poręba
izabela.poreba@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 int. 303

Dorota Szechińska
dorota.szechinska@mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 int. 316


COLLECTION CATALOGUES

2022
J. Sozańska, Fajans z wytwórni europejskich

2021
W. Kaczorowski, Edytorskie oblicza bibliofilstwa. Broszury, druki ulotne, akcydensy

2019
M. Karnicka, Współczesność i historia. Medale, plakiety i żetony z lat 1800–1889

2017
T. Fercowicz, Zabytki metrologiczne
I. Żak, Dawna grafika włoska

2016
M. Korżel-Kraśna, Meble XV–XVII wieku

2015
M. Karnicka, Medale, monety okolicznościowe, żetony, liczmany oraz tłoki do bicia medali i monet okolicznościowych od XV do XVII w.
Z. Bandurska, Adresy gratulacyjne i dyplomy członkowskie z lat 1836-1912 ze zbiorów Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
E. Halawa, Kody pamięci. Ikonografia śląska w grafice i rysunku od XVIII do początku XX w.

2014
E. Gajewska-Prorok, Mistrzowie światła. Witraże, obrazy w technice églomisé
K. Różycka, Obrazy ludowe na Śląsku
J. Bohdanowicz, Kowalstwo ludowe. Rzemiosło i sztuka

2013
E. Houszka, P. Łukaszewicz, Malarstwo polskie od baroku do modernizmu
J. Witecki, M. Świderska-Łupińska, Oręż europejski
D. Róż-Mielecka, Uzbrojenie japońskie
M. Możdżyńska-Nawotka, Dawna moda dziecięca

2012
P. Łukaszewicz, Malarstwo niemieckie. Od klasycyzmu do symbolizmu
B. Lejman, Malarstwo Europy Środkowej XVI–XVIII w.
B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa krajów romańskich

2011
R. Heś, Z. Bandurska, Ikonografia Dolnego Śląska. Pocztówki, t. 1–2

2010
T. Fercowicz, Dawne żelazka i sprzęty do prania
M. Korżel-Kraśna (ed.), Gloria Deo. Rzemiosło sakralne

2009
E. Houszka (ed.), Malarstwo śląskie 1520–1800
R. Nowak, Rzeźba europejska XIX i początku XX wieku
M. Karnicka, Medale, plakiety i żetony okresu secesji
H. Golla, Tkaniny ludowe

2008
P. Łukaszewicz (ed.), Ikonografia Wrocławia
    t. 1: Grafika
    t. 2: Rysunek i akwarela, obrazy olejne, dioramy, medalierstwo, rzemiosło artystyczne
Z. Bandurska, Ikonografia Wrocławia. Pocztówki

2007
M. Korżel-Kraśna, Meble pierwszej połowy XIX w.
A. Sobota, Fotografia

2006
B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego

2005
E. Berendt (ed.), Sztuka drewna. Meblarstwo i snycerstwo ludowe na Dolnym Śląsku XVII–XX w.

2004
M. Korżel-Kraśna, Meble XVIII w.
M. Hermansdorfer (ed.), Ceramika i szkło polskie XX w.

2003
B. Guldan-Klamecka, Sztuka na Śląsku XII–XVI w.
D. Róż-Mielecka, Laka japońska

2002
J. Sozańska, Porcelana z wytwórni europejskich
M. Korżel-Kraśna (ed.), Zabytki cechów śląskich
M. Hermansdorfer (ed.), Sztuka XX wieku. Prace artystów zagranicznych
P. Łukaszewicz (ed.), Sztuka polska XVII–XIX w.

2001
M. Rostworowska, Śląski strój ludowy

2000
M. Hermansdorfer (ed.), Sztuka polska XX w.

1999
B. Sowina, M. Możdżyńska-Nawotka, Ubiory kobiece 1840–1939

1998
I. Żak, Grafika francuska XVI–XIX w.

1996
W. Kaczorowski, Polskie druki bibliofilskie

1995
M. Starzewska, T. Wolanin, Artystyczna kamionka bolesławiecka
E. Berendt, Rzeźba ludowa na Dolnym Śląsku XVIII–XIX w.

1994
R. Nowak, Rzeźba śląska XVI–XVIII w.

1992
E. Houszka, P. Łukaszewicz, Malarstwo polskie XVII–XIX w. Obrazy olejne
K. Bartnik, B. Górecki, A. Sobota, Sztuka czeska i słowacka XX w.
M. Jeżewska, Ceramika polska XX w.
E. Berendt, Sztuka nieprofesjonalna na Śląsku

1991
A. Chrzanowska, Szkło nowożytne

1989
B. Guldan, Śląska rzeźba kamienna XII–XVI w.

1987
A. Chrzanowska, Szkło antyczne
M. Macewicz-Gołubkow, Ceramika ludowa

1986
A. Ziomecka, Śląskie malarstwo gotyckie

1983
M. Hermansdorfer (ed.), Polska sztuka współczesna
I. Rylska, Grafika polska w latach 1901–1939

1982, 2012
B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa krajów romańskich

1982
M. Świderska-Łupińska, Krótka broń palna
M. Świderska-Łupińska, Palna broń myśliwska

1979
P. Banaś i in., Polskie współczesne szkło artystyczne

1973, 2006
B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego

1968
A. Ziomecka, Śląska rzeźba gotycka

1967
A. Bajdor, P. Łukaszewicz, Malarstwo polskie


GUIDEBOOKS

2024
I. Trembałowicz-Chęć, Muzeum „Panorama Racławicka”. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Informator (2nd edition revised)

2019
B. Guldan-Klamecka, R. Nowak, M. Pierzchała, Sztuka śląska XV–XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Series „From the Palace to the Rotunda” in English:
— THE PALACE: Marta Ostrowska-Bies
— THE MAIN BUILDING: Jolanta Gromadzka, Daria D. Pikulska
— THE PAVILION: Grzegorz Grajewski, Jerzy Ilkosz
— THE ROTUNDA: Agata Gabiś

2018
Series of informers after permanent exhibitions (in Polish, English, German):
— M. Pieczka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu Gmach Główny. Informator
— I. Trembałowicz-Chęć, Panorama Racławicka Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Informator
— E. Berendt, Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Informator
— A. Chmielarz, Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Informator

Series „Od Pałacu do Rotundy”:
— PAŁAC: Marta Ostrowska-Bies, Dawny pałac biskupów wrocławskich
— GMACH: Jolanta Gromadzka, Daria D. Pikulska, Dawny gmach Rejencji wrocławskiej
— PAWILON: Grzegorz Grajewski, Jerzy Ilkosz, Pawilon Wystawy Historycznej
— ROTUNDA: Agata Gabiś, Rotunda Panoramy Racławickiej

2017
I. Żak, Inwencja i naśladownictwo. Dawna grafika włoska ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przewodnik, 2017

2016
A. Chmielarz, I. Gołaj, Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku. Przewodnik
A. Chmielarz, I. Gołaj, Sammlung der polnischen Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jh. und des 21. Jh. Museumsführer, übersetz. E. Kochanowska
A. Chmielarz, I. Gołaj, The Collection of the Polish Art of the 20th Century and Early 21st Century. A Guide, transl. K. Dorocińska
E. Houszka, Pierzchała, J. Witecki, Wrocławska Europa. Przewodnik
E. Houszka, Pierzchała, J. Witecki, Breslauer Europa: Ausstellungsführer, übersetz. E. Kochanowska
E. Houszka, Pierzchała, J. Witecki Wrocław Europe: guide, transl. M. Możdżyńska-Nawotka

2015
I. Gołaj, G. Wojturski, Silesian art. 16th–19th centuries. National Museum in Wrocław. Guide, transl. M. Możdżyńska-Nawotka

2012
G. Wojturski, Sztuka Śląska XII–XVI w. Przewodnik
I. Gołaj, G. Wojturski, Sztuka Śląska XVI–XIX w. Przewodnik
I. Gołaj, G. Wojturski, Sztuka polska XVII–XIX w. Przewodnik
I. Gołaj, Polska sztuka współczesna. Przewodnik

2006
Przewodnik po Muzeum Narodowym we Wrocławiu, opr. I. Gołaj, G. Wojturski


OTHER PUBLICATIONS

2024
D. Jasnowska, Pisanka. Subtelna sztuka zdobienia (3rd edition revised, supplemented)
K. Łaszkiewicz, S. Ortyl, G. Wojturski (ed.), Impresje. Młodzi o sztuce dawnej
A. Szwedo (ed.), Bożenna Biskupska. Artystka i Budowla Możliwa

2023
B. Andruszkiewicz, P. Oszczanowski, Barokowi herosi. Wrocławskie rzeźby Johanna Georga Urbansky`ego z lat 20. XVIII w.
B. Banaś, Szklane życiorysy. Polskie projektantki szkła (1945–2020) (informator)
I. D. Bigos i in., Otto Piene. Gwiazdy/ Otto Piene. Stars (pl-ang.)
I. D. Bigos, M. Micuła, Twarzą w twarz/ Face to face
E. Berendt, Nie zapomnisz. Pamięć, pamiątka, pamiętnik
Dorota Jasnowska, Zaklinacze czasu. Kolędniczy teatr obrzędowy
J. M. Łubocki, 50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu
M. Możdżyńska-Nawotka, Moda stanu wojennego
R. Nowak, P. Oszczanowski, B. Stragierowicz (ed.), Panorama Racławicka. Idea – kontekst – współczesność
A. Stasińska, M. Tomyślak, Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne

2022
B. Banaś (ed.), Maciej Kasperski. Warstwy (exhibition catalogue)
B. Banaś, Eryka i Jan Drostowie (exhibition catalogue, reprint)
B. Banaś, I. D. Bigos (ed.), Abakanowicz. Totalna/ Abakanowicz. Total (exhibition catalogue, album in 2 languages)
I. D. Bigos (ed.), Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca (art book in 2 languages accompanying the exhibition)
O. Budzan, Obrazy do opowiadania (brochure for the exhibition)
M. Derejczyk, Nie-zabawki. Rzeźby Piotra Rogalińskiego (brochure for the exhibition)
A. Dobrzyniecki, J. Kurbiel, Święte obrazki. Pasje kolekcjonerskie (brochure for the exhibition)
I. Gołaj, Abakanowicz. Total. Guide to the Exhibition (an exhibition guide in English)
I. Gołaj, Abakanowicz. Totalna (exhibition guide, Polish version, reprint)
A. Chmielarz, Collage – klejone światy (exhibition catalogue)
R. Nowak, B. Stragierowicz, Panorama Racławicka (guide in the “Panorama” series, reprint)
R. Nowak, Panorama Racławicka (album in 2 language versions, reprint)
R. Nowak, Panorama Racławicka. XII barwnych plansz (portfolio in 4 language versions, reprint)
J. Oleksy, A. Iżykowska-Uszczyk, Abakanowicz: OpowiadaMY (educational practice guide, online version:
https://mnwr.pl/wp-content/uploads/2022/06/Abakanowicz_Totalna_skrypt_MNWr.pdf)
D. Stankiewicz, Zachowane w pamięci… (volume of the series “Przypadki Wrocławskich Muzealnikówˮ)
B. Steinborn, Przeminęło…? (volume of the series “Przypadki Wrocławskich Muzealnikówˮ)
A. Szepetiuk-Barańska, Dożynki. Sprawa społeczna (brochure for the exhibition)
J. Witecki, Skarb Średzki / The treasure of Środa Śląska / Der Goldschatz von Środa Śląska (brochure in 3 languages, reprint)
I. Żak, Fascynacje antykiem (volume of the series “Nasze Pasjeˮ)

2021
B. Banaś, Ewa Kuryluk. Białe fałdy czasu. Instalacje 1980–2000 / White folds of time. Installations 1980–2000 (exhibition guide)
B. Banaś, Eryka i Jan Drostowie
B. Płonka-Syroka, P. Suchecka, Podróż za marzeniami. Kultura uzdrowiskowa w Europie (exhibition guide)
M. Możdżyńska-Nawotka, Pozór kostiumu. Historyzm i orientalizm w modzie kobiecej od schyłku XVIII do początku XX wieku
R. Nowak, Panorama Racławicka – XII barwnych plansz (portfolio in 4 language versions)
B. Stragierowicz, Panoramowe spotkania
R. Nowak, B. Stragierowicz, Panorama Racławicka, guide (the series „Panoramy”)
    R. Nowak, B. Stragierowicz, Panorama Siedmiogrodzka (guide in the series „Panoramy”)
    P. Jędryczak, Roman Nowak, Bitwa pod piramidami (guide in the series „Panoramy”)
    B. Stragierowicz, „Panorama” i panoramy (guide in the series „Panoramy”)
O. Budzan, M. Derejczyk, Naprawiacze (exhibition guide)
M. Korżel-Kraśna, Drewniane skarbczyki dam (exhibition guide)
A. Zduńczyk, Wrocław według Bacha (exhibition guide)
I. Gołaj, Abakanowicz. Totalna (exhibition guide PL)
I. Gołaj, Abakanowicz. Total (exhibition guide EN)
P. Oszczanowski (ed.), Willmann. Opus magnum (album, reprint)

2020
I. D. Bigos, K. Rudert, Nasz czas – Unsere Zeit – Our Time. Magdalena Abakanowicz
I. D. Bigos, K. Rudert, Nasz czas – Unsere Zeit – Our Time. Gunther Uecker
J. Kurbiel, Jorcajt – czas chasydów (informator)

2019
P. Oszczanowski (ed.), Willmann. Opus magnum
E. Martyniszyn, Opowieści spoza obrazów. Informator do wystawy
M. Derejczyk, A. Kurpiel, Otwarty teren sztuki. Informator do wystawy
E. Berendt (ed.), Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska
B. Banaś, A. Skorek, W pogoni za kolorem. Jerzy Słuczan-Orkusz
K. Lachowicz, Tadeusz Kościuszko w falerystyce
K. Zedel, H. Golla, Instrumentarium tradycyjne. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
J. Witecki, Dwa ołtarze. Srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry
E. Halawa, G. Wojturski, Poczet królów polskich Jana Matejki (2nd edition revised)
E. Berendt (ed.), Etnograficzne didaskalia. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i kultura dolnośląska
B. Banaś, A. Skorek, W pogoni za kolorem. Jerzy Słuczan-Orkusz
K. Lachowicz, Tadeusz Kościuszko w falerystyce
K. Zedel, H. Golla, Instrumentarium tradycyjne. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
J. Witecki, Dwa ołtarze. Srebrne arcydzieła z wrocławskiej katedry
E. Halawa, G. Wojturski, Poczet królów polskich Jana Matejki (2nd edition revised)

2018
D. Jasnowska, Pisanka. Subtelna sztuka zdobienia
J. Bohdanowicz, Piękno duszy metalu
A. Chmielarz, Tu strzyka, tam łupie, ale rży. A sumienie kąsa. T. Brzozowski – inspiracje, konteksty, ślady
B. Fercowicz, Maria Piotrowska, Sztuka druku. Europejskie oficyny wydawnicze w starodrukach Biblioteki MNWr
B. Ilkosz (ed.), Grupa Krakowska 1932–1937
M. Korżel-Kraśna, Rewolucja w sypialni. Łóżka w XIX wieku
Z. Mikołajek, Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki. Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku dla dzieci i dorosłych
R. Nowak, Ku wolności. Polskie panoramy batalistyczne (album)
A. Patała (ed.), Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku
B. Stragierowicz, Pamięć Ojczyzny. Dzieła i druki ze zbiorów MNWr
J. Witecki (ed.), Skarb Średzki. Trzydziestolecie odkrycia

2017
R. Heś, Utracone skarby dawnych wrocławskich muzeów
S. Atroszko, Pół-jankes, czyli Tadeusz Kościuszko w Ameryce
K. Lachowicz, Tadeusz Kościuszko w filatelistyce
B. Lejman (ed.) Książ. Pamiętajmy o ogrodach!

2016
B. Ilkosz, Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku
B. Ilkosz, The colleciotn of the Polish art. of the 2nd half of the 20th century and the early21st century, transl. M. Możdżyńska-Nawotka
K. Lachowicz, Ekslibrysy kościuszkowskie

2015
R. Nowak, B. Stragierowicz (ed.), Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985–2015. Kultura i turystyka
J. Janowska-Kondratowicz, Panorama z ukosa. Wspomnienia z czasów konserwacji Panoramy Racławickiej w latach 1981–1985
B. Lejman, Metamorfozy zamku Książ
B. Lejman, The metamorphoses of Książ Castle, transl. M. Możdżyńska-Nawotka
K. Kmita, E. Martyniszyn, J. Nitka, Ludowe inspiracje

2014
K. Lachowicz, Tadeusz Kościuszko w medalierstwie
B. Ilkosz, Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku

2013
M. Hermansdorfer i in., Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1947–2007

2008
K. Lachowicz, Dawne pomniki Tadeusza Kościuszki

2007
K. Lachowicz, Ikonografia kościuszkowska. Ekslibrysy na banknotach

2005
M. Hermansdorfer, R. Nowak, M. Pierzchała, Theatrum sacrum: el arte barroco de Silesia de los siglos XVII–XVIII

2001
R. Nowak, Panorama Racławicka. Teka

2000
J. Gębczak, Losy ruchomego mienia kulturalnego i artystycznego na Dolnym Śląsku w czasie drugiej wojny światowej
E. Górecka, Panoramy Wojciecha Kossaka i Jana Styki

1999
R. Nowak, Panorama Racławicka. Teka

1998
P. Łukaszewicz (ed.), Muzea sztuki w dawnym Wrocławiu


PUBLICATIONS FOR CHILDREN

2022
A. Chodorska, J. Socha, I. Trembałowicz-Chęć, Panorama Racławicka. Przygoda z Super-Tadem (reprint)

2019
S. Ortyl, Wrota przeszłości. Mapa poszukiwaczy przygód (wyprawa druga), Wrocław 2019
A. Chodorska, J. Socha, I. Trembałowicz-Chęć, Panorama Racławicka. Przygoda z Super-Tadem

2018
Kredki w dłonie w Pawilonie. Wyzwania artystyczne nie tylko dla dzieci. Niezbędnik
Pawilon Czterech Kopuł

2017
Dolnoślązacy. Przewodnik rodzinny po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym – Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, text M. Derejczyk, graphic O. Budzan
Łowcy smoków. Mapa poszukiwaczy przygód, opr. S. Ortyl, rys. Z. Jaros
Zabawy wokół wystawy „Para – buch! Nie tylko ilustracje Ewy i Pawła Pawlaków”, graphic and literary design A. Cieślak

2016
B. Przerwa, Modna i już. Moda w PRL. Inspiracje dla młodego widza
M. Pieczka, Niezwykły świat dawnych mebli. Informator dla dzieci
G. Wojturski, Tajemnice kupców, czyli o dawnych wagach i miarach, rys. Z. Jaros
I. Gołaj, Wrocławska Europa dla dzieci

2015
S. Ortyl, Muzealne ciekawostki. Przewodnik dla dzieci od 3 do 5 lat
S. Ortyl, Muzealny zwierzyniec. Przewodnik dla dzieci od 3 do 5 lat
I. Gołaj, O księgach artystycznych Zbigniewa Makowskiego – dla dzieci i młodzieży
S. Ortyl, Zamkowe legendy. Opowieści ducha
I. Gołaj, Stwórcze ręce. Informator dla dzieci

2014
M. Musiał, O Panoramie Racławickiej dla dzieci

2012
M. Musiał, Galeria sztuki polskiej. Przewodnik dla dzieci

2010
M. Musiał, Galeria sztuki średniowiecznej. Przewodnik dla dzieci
M. Musiał, Galeria sztuki nowożytnej. Przewodnik dla dzieci


↟ do góry

 

print