Oferta dla szkół i przedszkoli w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

Oferta lekcji i warsztatów

❧ Tematy zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (kl. I–III) ➸
❧ Tematy zajęć dla uczniów kl. IV–VI SP ➸
❧ Tematy zajęć dla uczniów klas VII–VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych ➸
❧ Tematy zajęć dla uczniów klas maturalnych ➸
❧ Oferta dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w Pawilonie Czterech Kopuł ➸
❧ Lessons available in English in the Four Domes Pavilion ➸

Interaktywny pdf z materiałami edukacyjnymi online ➸

Jak przekonywał pedagog i miłośnik muzeów John Dewey, uczenie się przynosi dobre efekty tylko wówczas, gdy możliwe jest połączenie tego, co widoczne w dziełach sztuki z doświadczeniem i wiedzą, które uczniowie już posiadają.
Podział lekcji na bloki problemowe porządkuje szeroki zakres tematów podejmowanych przez artystów i – poprzez odniesienia do codzienności – ma na celu ułatwienie uczniom pracy ze sztuką współczesną.

Lekcje sztuki w Pawilonie Czterech Kopuł

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów przygotowane przez Dział Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł to spotkania o charakterze lekcyjno-warsztatowym. Ich aktywna formuła zachęcać ma do twórczego myślenia i działania.

Organizowane są również lekcje dla uczniów szkół specjalnych, dla których opracowywane są oddzielne scenariusze zajęć z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Wszelkich informacji o lekcjach sztuki i zasadach zapisów udziela Dział Edukacji pod numerem tel. 71 712 71 81 (od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 14) oraz pod adresem mailowym edukacja.pawilon@mnwr.pl.

Zasady uczestnictwa

❧ Koszt udziału w zajęciach lekcyjnych dla jednego ucznia wynosi 7 złotych
❧ Warsztaty plastyczne (część teoretyczna + zajęcia praktyczne – czas trwania 1,5 godziny) – 10 zł od osoby
❧ Koszt udziału w zajęciach prowadzonych w języku angielskim dla jednego ucznia wynosi 12 złotych
❧ Lekcje sztuki odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10.00–16.00 i trwają 60-75 minut
❧ Dokładny termin ustalić można z Działem Edukacji Pawilonu Czterech Kopuł, tel. 71 71 27 181, mail: edukacja.pawilon@mnwr.pl
❧ Zajęcia prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej Muzeum dla grup liczących nie więcej niż 30 osób
❧ Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum
❧ Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację
❧ Nauczyciele lub opiekunowie podczas zajęć mogą wykonywać zdjęcia bez użycia lampy błyskowej
❧ Okrycia wierzchnie oraz torby i plecaki należy zostawić w szatni

Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
 

print