Oferta dla szkół i przedszkoli w Muzeum Etnograficznym

Oferta edukacyjna 2022/2023 dla szkół i przedszkoli

❧ Tematy lekcji dla szkół podstawowych i średnich ➸
❧ Tematy lekcji dla przedszkoli ➸

Formuła zajęć w muzeum

Lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i średnich odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup liczących maksymalnie 25 osób (dzielonych na grupy), po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście.

Koszt lekcji muzealnej
7 zł od ucznia, opiekunowie bezpłatnie

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji
Dział Edukacji w Muzeum Etnograficznym, tel. 71 344 33 13 w godzinach od 9:00 do 15:00 lub edukacja@muzeumetnograficzne.pl

Informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym m.in. w celu dokumentacji i informacji na stronach internetowych Muzeum Narodowego i jego oddziałów, w materiałach drukowanych oraz mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć.
 

print