CranACH!!! „Madonna pod jodłami”
[wystawa czasowa]


22 września 2020 – 31 marca 2021

Dzieło ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu


Jeden z najcenniejszych obrazów znajdujących się w polskich zbiorach prezentowany jest czasowo w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, namalowany ok. 1510, uważany jest za jedno z najlepszych dzieł Lucasa Cranacha starszego.

Przez ponad 400 lat znajdował się na terenie Ostrowa Tumskiego, był chlubą wrocławskiej świątyni katedralnej, od końca XIX w. jako najcenniejsze sakralne dzieło sztuki na Śląsku przechowywane było w skarbcu katedralnym.

Pod koniec II wojny światowej ksiądz Siegfried Zimmer wraz z wikariuszem z parafii pw. św. Bonifacego we Wrocławiu Georgiem Kupke stworzyli kopię Madonny pod jodłami i zamienili ją z oryginałem. Udającą oryginał kopię niemiecka administracja kościelna przekazała archidiecezji wrocławskiej. Tymczasem ksiądz Zimmer wyjechał do Niemiec, zabierając ze sobą oryginalne dzieło.

Dopiero w latach 60-tych XX w. prawda o tym wyszła na jaw, gdy kopia – nadal uważana za oryginał – miała zostać poddana zabiegom konserwatorskim. Trafiła do pracowni Danieli Stankiewicz, konserwatorki Muzeum Narodowego we Wrocławiu – i wybuchła sensacja. Dzięki odkryciu badaczki i tekstowi opublikowanemu w specjalistycznej prasie, cały świat sztuki dowiedział się o fałszerstwie.
Oryginalny obraz Cranacha próbowano w Niemczech sprzedać, jednak z powodu znanej już proweniencji nie mógł znaleźć nabywcy. W końcu po śmierci jego ostatniego właściciela dzieło przekazano szwajcarskiemu Kościołowi.

Fot. A. Podstawka

W 2012 roku Madonna pod jodłami wróciła do Wrocławia, a dokładnie do Muzeum Archidiecezjalnego. Na czas remontu swego stałego miejsca prezentacji, dzięki przyzwoleniu Jego Ekscelencji Metropolity Wrocławskiego ks. Arcybiskupa dr. Józefa Kupnego, uprzejmości ks. dr. Adama Derenia, dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego, oraz wsparciu ks. dziekana Pawła Cembrowicza, proboszcza katedry wrocławskiej, dzieło można podziwiać we wrocławskim Muzeum Narodowym.

Więcej wpisów:
— Historia obrazu ➸
— Realizacja wystawy ➸
— Fotorelacja z konferencji prasowej ➸
— Archiwalna rozmowa z badaczką Danielą Stankiewicz – „Gazeta Wrocławska” 21.12.2012 ➸
Kulturalna Jedynka – rozmowa Michała Montowskiego z PR o Madonnie Cranacha ➸
Kwadrans z Madonną Cranacha [oprowadzania] ➸

 

print