Consurge jubilans. Kult Jadwigi i innych świętych kobiet w repertuarze muzycznym średniowiecznego Śląska

2.12, g. 15:00

Koncert zespołu Vox Imaginaria (w składzie: Julieta González-Springer [śpiew] i Ryszard Lubieniecki [portatyw, clavisimbalum]), towarzyszący wystawie „Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne”

Śląsk doby średniowiecza stanowi niezwykle istotny obszar dla badaczy i wykonawców muzyki tego okresu. Do naszych czasów zachowały się liczne traktaty teoretyczne (dotyczące zarówno chorału gregoriańskiego, jak i muzyki wielogłosowej) oraz bogaty repertuar dzieł, świadczący o wpływach zachodnich, ale także wykazujący lokalną specyfikę. Są to w znaczącej większości kompozycje religijne, odzwierciedlające życie w śląskich klasztorach oraz mające trafić do tamtejszych wiernych. Nie dziwi więc fakt, że teksty zachowanych utworów często odwołują się do lokalnych świętych, opowiadają o ich życiu, dokonaniach i cechach godnych naśladowania.

Koncert poświęcony będzie kobietom świętym, przede wszystkim św. Jadwidze Śląskiej, ale także Katarzynie, Marii Magdalenie i Elżbiecie Węgierskiej, których spisane żywoty pełniły często istotną rolę edukacyjną w średniowiecznej pedagogice. W wykonaniu zespołu Vox Imaginaria zabrzmią poświęcone im kompozycje z XV-wiecznych źródeł pochodzących z regionu historycznego Śląska. Będą to zarówno dzieła wielogłosowe zachowane w tzw. śpiewniku głogowskim (właść. partesach żagańskich), jak i utwory jednogłosowe i prosta polifonia z niezwykle rzadko obecnego w życiu koncertowym kancjonału średzkiego. Program uzupełnią śpiewy z wrocławskich źródeł fragmentarycznych, a także tabulatury organowe i improwizacje instrumentalne.

Spotkanie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, sala audiowizualna (s. 116, I piętro), wstęp wolny.

Wydarzenie w ramach projektu „Wizje świętych w religijnym repertuarze muzycznym średniowiecznego Śląska”, realizowanego w ramach stypendium artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanego przez Julietę Gonzalez-Springer.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print