Błyszczy, świeci, mruga

17.12, g. 11:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty plastyczno-ruchowe Barbary Przerwy dla dzieci w wieku 6–10 lat
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca”

W sztuce można zobaczyć światło w różnych ujęciach. Czasami jest to słońce, czasami niebo rozświetlone wieloma gwiazdami. Bywa też tylko kolor, który błyszczy się, mieni i odbija światło lamp. Fascynujące są też obiekty, w których zamontowane są żarówki, wtedy coś do nas mruga, świeci z różnym natężeniem. Dla artystów światło to bardzo ciekawy temat. A dzieci w trakcie zabawy plastycznej spróbują kolorowymi brokatami namalować własne wizje światła.

Spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł, bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego         

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print