Artystyczne plakaty o sztuce edytorstwa

18.02, g. 10:30 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat towarzyszące wystawie „50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej MNWr”, prowadzenie: Michał Pieczka

W ramach spotkania dzieci obejrzą niezwykłą wystawę książek, druków ulotnych oraz plakatów o sztuce edytorskiej, a także zapoznają się z różnymi technikami drukarskimi i sposobami projektowania oraz ozdabiania książek. W finalnej części zajęć same zaprojektują i wykonają niepowtarzalne plakaty artystyczne na dowolnie wybrany przez siebie temat.

Spotkanie w przestrzeni Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print