Andrzej Wróblewsky. Recto/Verso, 1948-1949/1956-1957

17.11.2015 – 28.02.2016

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia

Cień Hiroszimy Andrzeja Wróblewskiego – to jedno z dzieł stworzonych w latach poprzedzających tragiczną śmierć artysty. Zwrócił się on wówczas, nie po raz pierwszy, w kierunku treści związanych z wojną i kresem ludzkiego życia. Sylwetka anonimowej, odindywidualizowanej postaci ludzkiej, będącej w istocie prostą monochromatyczną plamą staje się metaforą, cieniem wchłanianym przez tło.

print